"They think I'm crazy
But they don't know that I like it here..."boję się zasnąć
by nie przyszło przemijanie
śpiąc nie będę świadom
nie śpiąc będę bezradny
słyszę kroki czasu
który chłonie drogę życia
w zimny kwietniowy wieczór

______________________________________________________________
rzeczywistość     trauma     (bez)nadzieja     pozostałości    
pustka     oczyszczenie     ja     słowa