One cup of love ...


______________________________________________________________
rzeczywistość     trauma     (bez)nadzieja     pozostałości    
pustka     oczyszczenie     ja     słowa