"On sam uważał, że tłumienie uczuć ma wiele zalet.
Jeśli robi się to dostatecznie długo i dostatecznie głęboko,
wkrótce przestaje się cokolwiek czuć."______________________________________________________________
rzeczywistość     trauma     (bez)nadzieja     pozostałości    
pustka     oczyszczenie     ja     słowa